Evangelium podle EDSM – „Neodcituješ, aniž bys zaplatil.“
PCTuning Článek

Evangelium podle EDSM – „Neodcituješ, aniž bys zaplatil.“

Michal Rybka

Michal Rybka

22. 6. 2018 03:00 12

Seznam kapitol

1. Přikázání jedenácté: „Neodcituješ, aniž bys poplatku nezaplatil!“ 2. Tři sta denárů 3. Zmrtvýchvstání v Judei 4. Udělal jsem to pro mír 5. Bez médií

Redakce římských novin Tempus Novus bouřila aktivitou. „Porada na titulku!“ zavolal editor první strany.Šéfredaktor i další redaktoři se posadili kolem stolu. „Takže pánové, titulka pro pondělí 6. dubna roku konzulátu Ocelly a Sully, aneb jak píšeme do tiráže, roku 786 od založení Města...“

Reklama
Reklama

Redakce římských novin Tempus Novus bouřila aktivitou.

„Porada na titulku!“ zavolal editor první strany.

Šéfredaktor i další redaktoři se posadili kolem stolu.

„Takže pánové, titulka pro pondělí 6. dubna roku konzulátu Ocelly a Sully, aneb jak píšeme do tiráže, roku 786 od založení Města.“

„Mám tip z Judey,“ řekl nesměle jeden elév. „Jakýsi Yeshua zvaný Ježíš tam byl odsouzen, popraven ukřižováním, ale pak zase obživl. Prostě vstal z mrtvých. Sám od sebe. To je síla, ne?“

„Cože?“ podíval se na něj šéfredaktor. „To je vtip anebo provokace?“

„Ne,“ řekl nesměle elév. „Prý je to zázrak.“

„Když zločinec uteče z kříže, je to porušení zákona,“ odpověděl šéfredaktor. „To je pro místní justici, ne pro noviny.“

„No on umřel,“ zdůraznil elév. „Ale pak zase obživl. Zázrak. To je na titulku, ne?“

„To je spíš do rubriky Zdravotnictví anebo Kuriozity,“ navrhl starší redaktor. „Nebo do sekce Judea, místní zprávy.“

„Je to zázrak,“ trval si na svém elév. „On řekl předem, že ho zabijou, ale že zase povstane, protože je Mesiáš, Boží syn.“

Šéfredaktor se na něj zkoumavě díval. „Vy jste Žid, co?“ zeptal se nakonec.

„Jsem,“ řekl opatrně mladík. „Vzali mě proto, že umím latinsky i aramejsky.“

„A vy si opravdu myslíte, že to je zázrak?“

„Ano,“ přikývl s rozzářenýma očima mladík. „Je to pravda, mám to potvrzené od zélótů.“

„Tady nejste v Jeruzalémě, mladý muži,“ řekl přísně šéfredaktor, „a jistě víte, že zélóty citovat nemůžeme, protože jsou na seznamu teroristických organizací.“

„To vím, no,“ odpověděl opatrně elév. Pak si všiml, že se na něj ostatní novináři podezřívavě dívají. „Civis romanum sum,“ řekl nahlas. „Bavím se s nimi, ale jsou to jenom zdroje. Že jo. S Parthy a s Germány se taky bavíme.“

„To sice ano,“ kývl hlavou šéfredaktor, „ale necitujeme je, nanejvýš jejich hlavouny formou oficiálního komuniké. Jenomže zélóti jsou součástí impéria a jejich protiřímské postoje je jaksi vyčleňují z médií. Tomu jistě rozumíte.“

Mladík mlčky kývl.

„Dobře,“ rozhodl se šéfredaktor. „Rezervujeme vám na titulce sloupek. Vy musíte do uzávěrky najít jiné zdroje, které to potvrdí. Tohle není lokální plátek, tohle je Tempus Novus, víte? Co tam dáme místo toho, když to mladej podělá?“ otočil se na svého zástupce.

Ten jen pokrčil rameny.

„Dáme tam zprávu o dvacetiletém výročí sňatku významného občana,“ ozval se redaktor z rubriky Společnost. „Biggus Dickus a Incontinentia Buttocks slaví dvacetileté výročí i s dcerou Diarrhea Permanenta.“

Redaktoři se začali pochechtávat.

„Tak se uklidníme, ne?“ podíval se na ně šéfredaktor přísně. „Jsou to vážení římští občané, tohle není žádná sranda!“ A otočil se na eléva: „Do uzávěrky, mladíku. Dva nezávislé zdroje. Jestli máme psát na titulce o zázraku v Judei, chci to mít potvrzené mimo veškerou pochybnost. Poslední věc, co chceme, je to, abychom byli v Senátu obviněni, že šíříme fake news a pobuřujeme lid falešnými zázraky.“

Mladík pokývl a s tím se rozešli.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning