Kosmický program primátora Hřiba
i Zdroj: PCTuning.cz
Hry Článek Kosmický program primátora Hřiba

Kosmický program primátora Hřiba | Kapitola 3

Michal Rybka

Michal Rybka

21. 2. 2020 03:00 22

Seznam kapitol

1. Hřib Veliký 2. Český kosmický program 3. Problematické drobnosti 4. Kamenní 5. Velký útěk 6. Šemík ve Vltavě

„Šalamoun zbudoval sál pro tisíc mudrců na stříbrných stolcích, tisíc králů na zlatých stolcích, tisíc vládců duchů na stolcích z diamantů a rubínů – a nad tím zvedl klenbu z živých ptáků, kteří létali pořád dokola, aby měl stín.“

Reklama

Drobnosti se ale ukázaly jako poměrně problematické. Tak za prvé – místo startu. Praha neměla vlastní kosmodrom – a vzhledem k průtahům kolem EIA certifikace se zdálo nemožné postavit jižně od Prahy její vlastní kosmodrom.

„Je to příliš pomalý proces,“ namítal někdo. „Takto nás předběhne i Fico! Musíme zvolit jinou alternativu!“

„Ale jakou? Rusko nám svoje nosné kapacity nezpřístupní,“ zoufal si politický poradce ze svého zlatého trůnu. „Dost na tom, že ulici s naším velvyslanectvím v Moskvě přejmenovali po Karlu Čurdovi…!“

„Někdo musí mít volné kapacity…!“

„Amerika ne,“ vrtěl hlavou jeden. „Mají vše rezervované pro budování USSWC.“

„Co je to USSWC?“

„US Star Wars Corps.“

„Aha, jasně,“ přikyvoval ten první a dělal si poznámky.

„Čína ani náhodou,“ řekl další.

„Jistě, jistě,“ souhlasili ostatní.

„Indie?“ zeptal se první. „Vyhlásil primátor válku Indii…? Vyhrožuje jim? Něco proti nim máme? Nevíte?“

„Ne, proti Indii zatím ještě ne.“

„Dobře,“ zapisoval si, „Indie je tedy ve hře. Co dál?“

„Francie – a její kosmodrom ve Francouzské Guayaně.“

„Dobře,“ pokýval hlavou hlavní poradce. „Takže Indie. Indie to bude. Ale co finance?“

Ukázalo se, že s financemi to bude problém. Finance nebylo možné získat bez širšího politického konsenzu – a širší konsenzus znamenal spojení všech pokrokových sil proti babišismu a okamurismu.

Znamenalo to ale také, že pro Pražský kosmický program bude nutno přesvědčit Kamenné. A Kamenných se bála i vlažná levice, protože to, co je pro normálního člověka Zelený, tím je pro Zelené Kamenný. Byli to ultrafundamentalisté, ultralevičáci tak leví, že ve svém memorandu označili i Antifu za fašistickou militaristickou organizaci. Od dob, kdy Čižinský vyjevil, že střed a ani nic doprava vlastně neexistuje, se vše propadalo dál a dál – a přicházeli stále fundamentálnější levicoví fundamentalisté, až vlastně nebylo jasné, zda vůbec nějaký levý fundament skutečně existuje, zda to nepokračuje dál a dál, kamsi do levicové singularity, pokračující tak daleko, mimo meze všech politologických rovnic, že tam i čas a prostor sám ztrácí smysl.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama