Proč AI nerozumí lidem aneb o problémech s významem sdělení
i Zdroj: depositphotos.com
Sítě a Internet Článek Proč AI nerozumí lidem aneb o problémech s významem sdělení

Proč AI nerozumí lidem aneb o problémech s významem sdělení | Kapitola 3

Michal Rybka

Michal Rybka

29. 4. 2023 08:00 25

Seznam kapitol

1. Ten, co sežral lepidlo 2. Když totéž neznamená totéž 3. Různé světy, různá logika 4. O myších a kočkách v kontextu 5. Jak nás může pochopit?

Většina kritiky na moderní AI se týká toho, že nechápe hluboký význam lidských sdělení. Proto například překlady z DeepLu vycházejí někdy trochu legračně. Problém je ale v tom, že potíže s chápáním jiných lidí máme i my, sami lidé.

Reklama

Ve skutečnosti si jako lidé navzájem nerozumíme už jen proto, že máme naprosto odlišné filozofické základy – a pokud odmítneme přijmout perspektivu druhé strany, nikdy si nemůžeme rozumět. Některé filozofické koncepty jsou prostě neslučitelné – a pokud se je alespoň nepokusíte pochopit, nikdy nemůžete rozumět perspektivě druhé strany.

V současnosti například existují pokusy o sloučení západního práva založeného na římském systému a konceptu lidských práv a islámské šaríi. Jde o dva diametrálně odlišné systémy: Západní systém chápe jako základ univerzální lidská práva, která jsou přirozená a nezcizitelná, zatímco šaría vychází z představy, že všechny zákony pocházejí výhradně od Boha, byly zjeveny ve svatých textech – a jako takové jsou automaticky nadřazené všem zákonům lidským. Tohle se dohromady prostě slepit nedá. Pokud se alespoň nepokusíte pochopit šaríu, budete mít problém s chápáním islámské historie i literatury, protože řada textů dává smysl jen když chápete jejich právní kontext. Tak například Vyprávění o proradné Dalíle je humoristický text z Tisíce a jedné, který je založen na faktu, že za škody není zodpovědná sama žena, ale nějaký muž z jejího rodu (otec, manžel anebo syn). Dalíla má ale jen dceru – a podvádějí muže a lžou jim o svých rodinných vztazích, takže se celé vyprávění změní na velkou hádku podvedených, kdo má komu co nahradit. Bez znalosti šaríi vypadá celé vyprávění jen jako velký blázinec – teprve s její znalostí vám dojde, že Dalíla na to jde ve skutečnosti velmi vychytrale a doslova hackne celý právní systém tak, že se ji nakonec bojí zatknout i velitel stráží, protože se obává, že by povinnost platit škody padla přímo na něj!

Každý systém má svoje plusy a mínusy. Římský systém je pomalejší, ale dává obžalovanému větší právo hájit se a odvolávat se. Šaría je rychlá, zaměřuje se na rychlé rozhodnutí sporů, protože se obvykle týkaly příslušníků migrujících kmenů, kde by vleklé spory nikam nevedly. Římský systém má svoje pojistky proti zvůli soudů, šaría je subjektivnější, ale také má svoje pojistky – tak například vyhlášené sekání rukou zlodějům zahrnuje velké množství pojistek (věk zloděje, hodnota kradeného zboží, fakt, že nešlo o něco potřebného k přežití a tak dále). 

Pointa je v tom, že pro zastánce jednoho systému je ten druhý těžko pochopitelný. Pamatuji se na reportáž Al-Jazeery z Talibanem obsazeného Afghánistánu, kde si talibanský kádí pozval reportérku k soudu, aby jí ukázal, že zachovávají islámské právo. A bylo fascinující sledovat, jak se jí pokouší vysvětlit, jak funguje islámské právo, zatímco ta mladá žena, vychovaná podle západních hodnot, vůbec nechápala, že se jí snaží vysvětlit, jak funguje moderace a dohoda v rámci jejich systému.

Každý systém je jiný, evropský se drží litery zákona, americký se opírá o precedenty a o systém porot, který značně ovlivňuje rozsudky a šaría zase o znalosti soudce, který hledá oporu pro své rozsudky ve svatých textech. Pokud nechápete systém poroty, nebudete rozumět americkým soudním dramatům. Pokud se pokusíte hájit „po americku“ v Evropě, budete vypadat jako blázen. Bez znalosti toho, jak to funguje, budete mít problém pochopit, co se to vlastně děje – a to už vůbec nemluvím o postupech z minulosti, jako byl koncept ordálií, Božích soudů, kdy se používaly souboje anebo zkoušky vodou či ohněm. 

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama