Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz
Úložná zařízení Článek Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR | Kapitola 10

Petr Kupský

Petr Kupský

5. 2. 2023 12:30 19

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Disk Toshiba P300 6TB – představení 3. Metodika testování a testovací sestava 4. HD Tune Pro 5.50 – Benchmark 5. HD Tune Pro 5.50 – Extra testy 6. HD Tune Pro 5.50 – Náhodný přístup 7. AS SSD Benchmark 8. PCMark 8 9. Kopírování složky se soubory
10. Přesun složky se soubory 11. Photoshop 12. Spotřeba, teplota a hlučnost 13. IOmeter – zjištění velikosti CMR zóny disku 14. IOmeter – porovnání s konkurencí při větší zátěži 15. Total Commander – kopírování pomocí fronty 16. Total Commander – přepisování pomocí fronty 17. Total Commander – kopírování velkého souboru 18. Závěrečné vyhodnocení

Nízká cena, nízké otáčky, nízká hlučnost, nízká spotřeba a v některých praktických situacích bohužel i nízký výkon. Tak by se jednou větou dal ohodnotit dnes testovaný pevný disk Toshiba P300 s kontroverzní technologií šindelového magnetického záznamu SMR. O přízeň zákazníků tento disk bojuje zejména dobrým poměrem kapacity a ceny. Vyplatí se tedy?

Reklama

Přesouvání dat mezi dílčími oddíly totožného disku se teoreticky nebudou výrazně lišit od již naměřených rychlostí kopírování. Tím spíš, že se jedná o stále stejná data. Tato disciplína je ale standardní součástí naší metodiky testování disků od jeho prvopočátku, takže ji opět nevynecháme. Bude zajímavé zjistit, zda dnes testovaný disk Toshiba P300 i v této disciplíně využije svou CMR zónu.

Pro přesun tedy opět využívám stejnou složku o celkové velikosti 15,2 GB s celkem 4.434 ks různě velkých souborů. Připomínám, že se jedná o zip soubory velikosti v jednotkách až desítkách MB, doplněné vždy několika doprovodnými obrázky o velikosti desítek kB.

V první disciplíně jsem přesouval složku souborů z diskového oddílu „M“ (u vnějšího okraje záznamových ploten) do oddílu „N“ (za polovinou záznamové plochy ploten).

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

Výsledný čas 5:07 minut a průměrná rychlost přesunu dat 50,7 MB/s u disku Toshiba P300 koresponduje zhruba s výsledky jeho konkurentů a jednoznačně neprokazuje plné využití CMR zóny disku. Jenže disk pro dočasné uložení přesouvaných dat tuto zónu opět využil, o čemž svědčí naměřený čas navazujícího úklidu v délce 7 minut.

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

Podívejme se na výsledky porovnávaných disků v přehledných grafech.

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz
Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

Ve druhé disciplíně jsem přesouval data z diskového oddílu „N“ (za polovinou záznamové plochy ploten) do nejpomalejšího oddílu „O“ (u vnitřního okraje aktivní plochy záznamových ploten).

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

Čas 5:27 minut a výsledná průměrná rychlost přesunu dat 47,6 MB/s u disku Toshiba P300 už jasně prokazuje, že data namísto do oddílu „O“ primárně putovala do CMR zóny disku na opačném okraji ploten a do svého cíle se dostala až v rámci navazujícího úklidu v délce 10 minut. Pokud by přesouvaná data přeplnila kapacitu CMR zóny, šla by určitě rychlost přesunu rapidně dolů.

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

Připojuji opět přehledné grafy.

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz
Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

V poslední disciplíně této kapitoly jsem složku s daty přesunul zpět z diskového oddílu „O“ přes celou šířku záznamových ploten do oddílu „M“.

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

V této disciplíně byl disk Toshiba P300 obrazně donucen vyložit své karty na stůl. Pokud předpokládáme, že se jeho CMR zóna nachází na vnějším okraji záznamových ploten, musel disk v této disciplíně přesouvat data skrze celou šířku ploten, stejně jako ostatní dříve testované disky.

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

Výsledný čas 7:23 minut a průměrná rychlost přepisu dat 35,1 MB/s znamená skutečný propad výkonu a ztrátu na konkurenční disky. Lze předpokládat, že disk i v tomto případě všechna data zapsal nejprve sekvenčně do své CMR zóny a teprve poté je automaticky uklidil do oddílu „M“. Dokazuje to opět navazující úklid, který trval 5 minut, což koresponduje s časem již dříve naměřeným při úklidu dat z CMR zóny do sousedního oddílu „M“. Pokud by disk byl přinucen k přímému zápisu šindelovým způsobem, dopadl by zřejmě mnohem hůře.

Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz
Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR
i Zdroj: PCTuning.cz

Obecně lze učinit závěr, že i v případě přesouvání dat disk Toshiba P300 primárně využívá rychlý sekvenční zápis do své CMR zóny, z níž data následně bez přičinění operačního systému uklízí do cílových sektorů. Nutno dodat, že tento princip bude dobře fungovat jen do té doby, než se kapacita CMR zóny zaplní.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Související články

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama