#HCPP20: Zprávy z digitální totality
i Zdroj: PCTuning.cz
Internet Článek #HCPP20: Zprávy z digitální totality

#HCPP20: Zprávy z digitální totality | Kapitola 4

Michal Rybka

Michal Rybka

10. 10. 2020 03:00 3

Seznam kapitol

1. Digitální totalita 2. Proti vládě 3. Hacknutá historie 4. Proti organizované společnosti 5. Hlas disentu

Hackerský kongres v Paralelní polis roku 2020 je byl zvláštní v tom, že se dělal částečně fyzicky a částečně online – pouhý den předtím, než má začít další kolo restrikcí. Zajímavý byl také tím, že přesáhl až do filozofie – a tím trochu naznačil limity, které toto hnutí má.

Reklama

Druhá myšlenka, která se často opakovala – například v přednášce Douglase Rushkoffa, se týkala nutnosti rozebrat „shora dolů násilím organizovanou společnost“ a nahradit ji autonomními celky. Nepadlo úplně slovo „komuna“, ale „kibuc“ ano. Často se argumentovalo pádem Říše římské, protože totalitní moloch, kde se všichni perou o moc nutně musí přece nutně skončit špatně!

Douglas Rushkoff
i Zdroj: PCTuning.cz
Douglas Rushkoff

Opět jde o misinterpretaci historie. Nerozpadla se Římská říše, ale pouze Západní říše římská. Východní říše římská neboli Byzanc fungovala ještě tisíc let po pádu Západu – a to do doby, než její zbytky zničili expandující Otomani. Důvody pádu Západořímské říše jsou složité, ale zjednodušeně by se daly popsat jako „šéfové provincií už neviděli důvody, proč by měli platit Římu – a ten bez finančních zdrojů zeslábl a pak se to celé sesunulo“. Pointa je ale v tom, že po rozpadu Západořímské říše žádné autonomní komunity nevznikly, šlo o nástupnická království.

Pokud jde o skutečný osud autonomních komunit – a tedy i možnou budoucnost často navrhovaných autonomních celků, musíme se podívat o kus do minulosti, kdy takový systém skutečně existoval. Šlo o systém řeckých městských států, které úspěšně kolonizovaly celé Středomoří a Černomoří – od Španělska po ústí Donu. Bylo jich obrovské množství a díky obchodu a mořeplavbě se jim opravdu dařilo.

Nuže – jaký byl osud řeckých městských států a kolonií? No – jak byste asi čekali, sousedé kapku záviděli Řekům jejich bohatství, chvíli o tom přemýšleli, a nakonec si pro něj zašli. A ti měli dvě možnosti: Nechal se inkorporovat do nových říší anebo se spojit navzájem, bránit se a tím fakticky vytvořit nové státy. A to byl konec autonomních distribuovaných oblastí.

A v tom je základní problém většiny přenesených filozofických úvah: Jsou založené na tom, že lidé chtějí obchodovat a chovat se vůči sobě korektně. Nejsou připraveny na to, že přijde větší tlupa přerozdělovačů odjinud a přerozdělí si cizí statky proto, že jim to přijde lepší. Představa autonomních oblastí, které spolu vycházejí bez problémů, je hodně idealizovaná a v podstatě může existovat jen ve stínu někoho, kdo jim poskytuje ochranu zvenčí.

Lidé, kteří se setkávají na #HCPP, jsou do značné míry elitou, pravým opakem organizovaného a programovaného davu, který má ale obrovskou moc. Když studuji staré texty, vidím jednu opakující se věc: Běžní lidé žijí svoje běžné životy, nevystrkují moc hlavu z davu, který je většinou chrání, někdy je ale strašným způsobem manipuluje. To se nezměnilo od Sumeru a ani Egypta.

Ostatně historie Sumeru ukazuje, že písmo vzniklo pro zaznamenávání kontraktů, tedy v podstatě ze stejného důvodu, proč vznikl blockchain. Dříve garanci kontraktu zajišťovala hliněná obálka s otiskem pečeti, dnes máme kryptografii. Záznam a šíření informací byl vedlejším efektem tohoto systému.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama